jueves, 30 de mayo de 2013

Els professionals constata la necessitat d'incidir en les campanyes antitabac després de la jornada de sensibilització per a estudiants de secundària

Els joves són un dels col·lectius més vulnerables al tabac. Així s’ha posat de manifest en l’acció que professionals del CAP Sagrada Família de Manresa han dut a terme a l’Institut Cal Gravat coincidint amb la celebració de la Setmana Sense Fum. L’objectiu dels professionals de la salut ha estat sensibilitzar els nois i noies sobre els perills del tabac en una edat en què molts d’ells hi tenen el primer contacte. Una de les principals conclusions d’aquesta activitat ha estat la constatació de l’estreta relació dels escolars amb l’hàbit de fumar i la necessitat de continuar incidint en campanyes de sensibilització adreçades a aquest grup d’edat.
 
• Coincidint amb la Setmana Sense Fum, alumnes de l'Institut Cal Gravat han rebut informació, s'han sotmès a proves i han respost una enquesta sobre el tabac.

L’enquesta sobre el tabac que han respost els alumnes de quart d’educació secundària obligatòria (ESO) i de primer de batxillerat ha posat de manifest algunes dades rellevants, com que gairebé el 13% dels estudiants de quart d’ESO es declaren fumadors, una xifra que en el curs següent arriba al 23%. 

Pel que fa a la distribució per sexes, entre els alumnes de quart d’ESO el percentatge de fumadors és més elevat en els nois que en les noies, mentre que a primer de batxillerat s’inverteix la tendència. En tots dos grups, al voltant d’un 4% dels fumadors ja ha intentat deixar el tabac almenys una vegada.
 
Quant a la percepció que tenen sobre el tabac, més d’un 93% és conscient que aquest hàbit perjudica la seva salut. També supera el 80% (més del 90%, en el cas dels alumnes de batxillerat) el nombre d’estudiants que consideren que el tabac és una droga. Els deu o onze anys és l’edat habitual de la primera cigarreta, mentre que la quantitat de cigarretes diària oscil·la entre una i set. Més del 70% dels joves enquestats declara tenir amics fumadors.

Informació i reflexió

Els alumnes de quart d’ESO i primer de batxillerat s’han sotmès a carboximetries, proves que mesuren la quantitat de monòxid de carboni expirat, i se’ls ha informat per escrit dels resultats. A més, han participat en una activitat d’informació i reflexió sobre la problemàtica associada al consum de tabac i se’ls ha entregat material didàctic sobre la deshabituació, les repercussions del tabaquisme i els components del tabac.

El Setmanari

No hay comentarios: